دفتر شهردار

محمد زرگر

مسئول بازرسی

سید محمد حسینی

 

مسئول حراست

محمد صادق رحماندوست

مسئول مالی

سید جواد حسینی

کارشناس امور مالی

فرشته سراج

امور قراردادها

محمود شاه حسینی

مسئول کارپردازی

قاسم اسفندیار

 

مسئول انبارداری

سید منوچهر حسینی

متصدی حقوقی

ابوذر کیه

 

متصدی حقوقی

مجید احمدی

مسئول اداری کارگزینی

نازبانو ایلکا

تایپیست

شراره پاکروان

متصدی دبیرخانه

پریسا مظفری زاده

مسئول فناوری اطلاعات

کیوان پرج

مسئول فضای سبز

سمیه باطبی

مسئول درآمد

آزاده سنگسری

کارشناس امور درآمد

سامان حسینی

مسئول بایگانی ساختمان

مجید سراج

امور بایگانی

حسن نام آور

اجراییات

محمد کارگزار

مسئول شهرسازی

رضا وطنی

کارشناس شهرسازی

شاهد غفاری

کارشناس شهرسازی

زینب خانی

مامور شهرسازی

خلیل آکو

مسئول فنی عمرانی

شهاب غفاری

 

کارشناس عمران

آزاده شیرازی

کارشناس عمران

مهدی غرقابی

مسئول روابط عمومی

حسین عظیم زاده

 

مسئول حوزه خدمات شهری

حسین شجاع

سرپرست آتش نشانی

علی مومنی

 

 

 

فهرست