اطلاعیه دفترچه تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری فیروزکوه

به اطلاع عموم شهروندان میرساند دفترچه تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری فیروزکوه برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و رعایت دستورالعمل های مربوطه، تهیه و تصویب گردید.

شهروندان محترم میتوانند جهت رویت تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری فیروزکوه به آدرس سایت شهرداری به نشانی www.firuzkuh.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه

اخبار قبلی
سخنرانی شهردار فیروزکوه در کارگاه آموزشی نمایشگاه شهریران مصلی امام خمینی(ره) تهران
اخبار بعدی
برگزاری پنجمین نشست مجمع کمیسیون های معماری و شهرسازی شهرهای استان تهران در فیروزکوه
فهرست