دفترچه تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری فیروزکوه

به اطلاع عموم شهروندان میرساند دفترچه تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری فیروزکوه برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و رعایت دستورالعمل های مربوطه، تهیه و تصویب گردید.
شهروندان محترم میتوانند جهت مشاهده و دریافت تعرفه عوارض سال 1403 شهرداری فیروزکوه از لینک زیر استفاده نمایند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه

فهرست