سرعت گرفتن اجرای طرح‌های شهری در فیروزکوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر فیروزکوه، طرح‌های شهری فیروزکوه با توجه به آغاز و محدودیت فصل کاری سرعت گرفته است.

شهردار فیروزکوه گفت: طرح‌های گلکاری میادین و بلوارها، تسطیح معابر، اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی، اصلاح و بهسازی زیرساخت‌ها و وسایل پارک‌های سطح شهر همزمان با آغاز فصل کاری در حال انجام است.

علیرضا صادقی افزود: لکه گیری و روکش آسفالت معابر شهری از جمله اقداماتی است که در فیروزکوه در حال اجراست.

وی گفت: پروژه‌های دیگری نیز پیش بینی شده که پس از پایان مناقصه و انتخاب پیمانکار، در محلات مختلف شهر اجرا خواهد شد.

شهردار فیروزکوه ابراز امیدواری کرد تا قبل از اتمام فصل کاری، اجرای تمام این طرح‌ها به اتمام رسیده باشد.

اخبار قبلی
برگزاری سومین جمعه بازار فیروزکوه در سال ۱۴۰۱
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی کانال هدایت آب های سطحی رودکنار غربی
فهرست