بخش دوم دستورالعمل بهداشتی تبليغات انتخابات ٢٨ خرداد ۱۴۰۰

بخش دوم دستورالعمل بهداشتی تبليغات انتخابات ٢٨ خرداد ۱۴۰۰؛ از ممنوعیت تجمع در مکان های سربسته تا لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی در فضاهای باز

اخبار قبلی
مروری بر دستورالعمل بهداشتی انتخابات ۱۴۰۰ در روز اخذ رأی
اخبار بعدی
فیروزکوه برای ایران، ما اثر گذاریم
فهرست