توصیه های ایمنی مربوط به زمان گیر کردن در آسانسور

وقتی برق آسانسور قطع شده یا به هر دلیلی در آن محبوس شدید اصلا نگران تمام شدن هوا در داخل آسانسور نباشید زیرا هوا در چاه و کابین آسانسور جریان دارد و اکسیژن مورد نیاز شما را تأمین میکند.
نفس عمیق بکشید و وحشت زده نشوید و دیگران را به وحشت نیندازید چرا که ممکن است افراد وحشت زده دست به کار خطرناک بزنند.
نام ساختمان و آدرس دقیق و شماره آسانسور باید روی پنل و بالای دکمه آسانسور نوشته شده و داخل کابین نصب گردد.
در صورتی که برق آسانسور قطع شده از نور گوشی همراه زیاد استفاده نکنید زیرا ممکن است باطری آن تمام شود در حالی که شاید به آن نیاز داشته باشید.
قبل از رسیدن تکنسین فنی یا آتش نشانی از هر گونه اقدام مثل بالا رفتن از کابین آسانسور خودداری نمائید.
اقدامات پیشگیرانه مانند بازرسی ادواری اجزای آسانسور و نصب برق اظطراری برای آسانسور توسط صاحبان و مدیران ساختمان و تأسیسات مجتمع ها مد نظر قرار گیرد.

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه

اخبار قبلی
نوسازی و تغییر مکان ایستگاه تاکسی دشت ناصر توسط سازمان حمل و نقل شهرداری
اخبار بعدی
آغاز عملیات اجرایی مرمت و بهسازی کانال هدایت آب های سطحی محله پشت راه آهن
فهرست