توصیه های ایمنی در مواقع ورود ناخواسته حیوانات به منازل

از دنبال کردن حیوان در خانه خودداری کنیم زیرا باعث ترس حیوان شده و احتمال حمله به خودمان و شکستن وسایل و شیشه ها افزایش پیدا میکند.

لذا با حفظ خونسردی ابتدا درب یا پنجره ها را باز گذاشته و سپس خود از خانه خارج میشویم تا با گذشت زمان حیوان از راه خروجی از خانه خارج شود.

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه

اخبار قبلی
ادامه طرح زیباسازی بلوار 45 متری فیروزکوه
اخبار بعدی
ادامه طرح تعمیر و بازسازی وسایل و زیرساخت پارک های سطح شهر فیروزکوه – پارک امیری فیروزکوهی و اندیشه کوهسار
فهرست