تست «آنتی‌بادی» معیار تشخیص کرونا نیست.

معاون درمان وزارت بهداشت:
هنوز هیچ روش قطعی برای درمان کووید۱۹ وجود ندارد.
برای ما، شرح حال، سابقه تماس با بیماران مبتلا و تست‌های مولکولی مبناست.
با صراحت می‌گویم که تست سرولوژی یا آنتی‌بادی که ممکن است هزینه‌های هنگفتی برای مردم ایجاد کند، صرفا کاربرد تحقیقاتی و اپیدمیولوژی دارد و تا کنون جایگاه تشخیصی این تست هنوز ثابت نشده است./ایسنا
اخبار قبلی
طرح مدیریت پسماند گامی موثر برای حفظ محیط زیست شهرستان.
اخبار بعدی
جلسه شورای اداری شهرداری فیروزکوه برگزار شد.
فهرست