اگر ظرف روغن شعله ور شد چه کنیم؟

با آرامش کامل شیر گاز را بسته و بعد فلکه اصلی شیر گاز را قطع میکنیم و در ادامه درب ظرف را گذاشته و یا یک پارچه خیس بر روی آن می اندازیم و در انتها بعد از ده دقیقه که ظرف خنک شد آن را به فضای باز انتقال می دهیم.

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه

اخبار قبلی
تداوم عملیات اجرایی فاز ۴ پروژه کانال هدایت آب های سطحی شهرک کوهسار
اخبار بعدی
بررسی مشکلات شهروندان در ملاقات مردمی شهردار فیروزکوه
فهرست