ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 علیرضا صادقی شهردار فیروزکوه
2 سید محمد حسینی معاون شهردار
3 امیر ایمانی پور مسئول حراست
4 سید محمد حسینی مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات
5 محمد زرگر مسئول دفتر
6 حسین شجاع مسئول خدمات شهری
7 محمدمهدی باطبی مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری
8 نازبانو ایلکا مسئول اداری و کارگزینی
9 سید محمد جواد حسینی مسئول مالی
10 رضا وطنی مسئول شهرسازی
11 شهاب غفاری مسئول فنی و عمرانی
12 سید مجتبی حسینی سرپرست فرهنگی و اجتماعی
13 حسین عظیمی زاده مسئول روابط عمومی
14 آزاده سنگسری مسئول خزانه داری
15 سید عباس حسینی مسئول درآمد
16 سمیه باطبی مسئول فضای سبز و کمیته سرمایه گذاری
17 محمودرضا شاه حسینی امور قراردادها
18 کیوان پرج مسئول فناوری اطلاعات
19 مجید سراج مسئول بایگانی
20 عبداله رجبی وندچالی مسئول املاک
21 پریسا مظفری زاده کارشناس درآمد
22 شراره پاک روان امور اداری
23 آزاده شیرازی کارشناس عمران
24 فرشته سراج کارشناس مالی
25 زینب خانی کارشناس شهرسازی
26 خلیل آکو کارشناس شهرسازی
27 شاهد غفاری کارشناس شهرسازی
28 قاسم اسفندیار کارپردازی
29 سید منوچهر حسینی انباردار
30 نوید شهرآشوب کارشناس عمران
31 خلیل میرزایی امور خدمات شهری
فهرست