مصاحبه رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه با خبرگزاری صداوسیما در خصوص احداث معبر 18 متری فیروزکوه

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از طرح احداث معبر 18 متری در شهر فیروزکوه

زمان ایلکا، رئیس شورای اسلامی شهر فیروزکوه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما:

🔹تلاش بر این است که تا پایان ماه جاری یا تا قبل از فرا رسیدن سرمای زود هنگام به شهرستان این پروژه به بهره برداری برسد.

🔹تملک اراضی مسیر پروژه معبر ۱۸ متری فیروزکوه از شورای اسلامی دوره چهارم آغاز شد.

🔹ترافیک بسیار سنگینی به خصوص در ایام تعطیل در خیابان پاسداران که تنها خیابان اصلی شهر است وجود دارد، تصمیم گرفتیم با همه مشکلات مالی که داریم در این دوره شورا، با وحدت و همدلی این پروژه را به سرمنزل مقصود برسانیم.

🔹با اقدام و تعامل در گرفتن به موقع مجوز ها و همراهی با شهردار فیروزکوه و پیمانکار پروژه توانستیم ۹۰ درصد پروژه را به وضعیت کنونی برسانیم.

🔹به یاری خداوند تلاش بر این است که تا پایان ماه جاری یا تا قبل از فرا رسیدن سرمای زود هنگام به شهرستان این پروژه به بهره برداری برسد و ترافیک سنگین در خیابان اصلی شهر برطرف شود.

اخبار قبلی
پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه معبر ۱۸ متری فیروزکوه / بهره برداری از پروژه پیش از فصل زمستان
اخبار بعدی
گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مشکلات ترافیکی خیابان پاسداران و پیشرفت پروژه معبر ۱۸ متری فیروزکوه
فهرست