فیروزکوه آینده و چالش‌ها، رمزگشایی از پرونده چند ساله شهربازی فیروزکوه

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می دهد:
🔹 شهربازی از جمله پروژه هایی است که شهرداری به دنبال این بود از توان و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.
🔹مقرر شده بود پیمانکار پروژه از دستگاه های استاندارد و برند استفاده کند.
🔹 نوسانات قیمت و تحریم ها سبب شد این شرکت نتواند به تعهدات خود عمل کند.
🔹در حال حاضر با حکم مقام قضایی و به دلیل اختلاف فی مابین شهرداری و بخش خصوصی، شهربازی فیروزکوه پلمب شده است.
🔹 در مرحله بدوی و تجدیدنظر رأی به نفع شهرداری صادر شده و امیدواریم با هماهنگی ای که از طریق دادگستری بوجود آمد، فک پلمب صادر شود.

اخبار قبلی
ادامه عملیات اجرایی فاز ۱ پروژه ساماندهی و زیباسازی مسیر خطوط لوله نفت در فیروزکوه
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، بودجه شهرداری فیروزکوه برای امورات فرهنگی و ورزشی چه مقدار است و چگونه هزینه می شود؟
فهرست