فیروزکوه آینده و چالش‌ها، چرا کشتارگاه فیروزکوه استاندارد سازی نمی شود؟ گره کار کجاست؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می دهد:
🔹باید نوع نگاه برخی از مسئولین نسبت به این موضوع تغییر یابد که کشتارگاه سنتی است و تعریف و شرایط استاندارد خاص خود را دارد.
🔹در حال حاضر کشتارگاه برای شهرداری یک واحد زیان ده است؛ کشتارگاه سنتی است ولی خواسته ای که از شهرداری دارند اعم از بحث احداث تصفیه خانه، خط ریل کشتار و غیره، مربوط به کشتارگاه صنعتی و نیمه صنعتی است.
🔹شهرداری توان رفع نقص های زیربنایی را ندارد و به فرمانداری و مراجع ذیربط اعلام شده اگر کشتارگاه استاندارد شود نیازمند تخصیص اعتبار بیش از یک میلیارد تومان است؛ رقمی را باید دولت کمک نماید تا شهرداری بتواند رفع نقص کند.
🔹در صورتی که اعتبار این امر تأمین شود باید در فرصت ۴ ماهه این کشتارگاه تعطیل شود تا بتوان کارهای مربوطه را انجام داد؛ شهرداری نمی تواند همزمان با فعالیت کشتارگاه اقدام به استانداردسازی نماید.
🔹تاکنون مسئولین خواسته شهرداری را نپذیرفته اند.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، مسئولیت آسفالت کوچه‌های خیابان شهید فامیلی با کیست؟
اخبار بعدی
پیام مشترک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فیروزکوه به مناسبت فرارسیدن هفته شهرداری ها و دهیاری ها
فهرست