فیروزکوه آینده و چالش‌ها، معضل سگ‌های بلاصاحب چرا حل نمی شود؟ شهرداری تاکنون چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می‌دهد:
🔹در موضوع سگ های بلاصاحب، شهروندان همه مسئولیت ها را متوجه شهرداری می دانند اما شهرداری تنها یک عضو از کارگروه شهرستانی است؛ مسئولیت این کارگروه با فرماندار و دبیری این کارگروه با شهرداری است.
🔹در یک مقطعی مجموعه ای را تحت عنوان کمپ نگهداری سگ های بلاصاحب احداث کردیم که در یکی دو سال پیش جزو شهرداری های پیشگام در این زمینه بودیم ولی موفقیت حاصل نشد.
🔹این طرح باید به صورت یکپارچه در سطح شهرستان اجرا می شد، این طرح را در شهر فیروزکوه اجرا کردیم اما در دیگر نقاط دو بخش بلاتکلیف می ماند و این امر باعث می شد مجددا شاهد هجوم سگ های بلاصاحب در سطح شهر باشیم.
🔹بحمدالله هماهنگی خوبی از طریق جلساتی که با مجموعه بخشداران و شهردار ارجمند داشتیم برقرار شد و تصمیم بر این شد به صورت یکپارچه در قالب کارگروه جمع آوری و نگهداری سگ های بلاصاحب این طرح اجرا شود.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، علت عدم تحقق تعهدات شهرداری در شهرک دشت ناصر چیست؟
اخبار بعدی
تداوم عملیات اجرایی پروژه پل ۱۸ متری
فهرست