فیروزکوه آینده و چالش‌ها، مرکز معاینه فنی فیروزکوه چه زمانی افتتاح می‌شود؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می دهد:
🔹مرکز معاینه فنی از طریق بخش خصوصی و با مشارکت شهرداری و نظارت سازمان حمل و نقل شهرداری در حال اجرا است.
🔹امیدواریم در هفته دولت سال جاری شاهد بهره برداری رسمی از این مرکز باشیم.
🔹با افتتاح این پروژه دیگر نیاز نیست شهروندان برای انجام امورات معاینه فنی خودروهای خود به شهرستان های همجوار مراجعه کنند.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، بودجه شهرداری فیروزکوه برای امورات فرهنگی و ورزشی چه مقدار است و چگونه هزینه می شود؟
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، جمعه بازار به کجا می رود؟
فهرست