فیروزکوه آینده و چالش‌ها، علت عدم تحقق تعهدات شهرداری در شهرک دشت ناصر چیست؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می‌دهد:
🔹تفاهم نامه‌ای سال گذشته فی مابین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با مسئولیت معاونت عمرانی استانداری امضا شد.
🔹در این توافق نامه قرار بر این شد بحث آماده سازی و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز را شهرداری تقبل کند؛ کمیته کارشناسی تشکیل شد و حدود 7 تا 8 میلیارد تومان به نرخ ۲سال گذشته برآورد هزینه شد.
🔹قرار بر این شد دولت در مرحله اول ۴۰ درصد از رقمی که برآورد شده را از طریق اداره راه و شهرسازی به شهرداری زمین با کاربری تجاری بدهد که متاسفانه تاکنون با گذشت بیش از یک سال این وعده محقق نشده است، یعنی هیچ زمینی به شهرداری تحویل داده نشد.
🔹هر چند تدابیری توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری در این زمینه اتخاذ شده؛ مبلغی را برای آسفالت و حتی جدول گذاری در بودجه امسال لحاظ کردیم.
🔹مرحله مناقصات انجام شد و اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم تا همزمان با انجام تعهدات دولت بتوانیم از این فرصت زمانی استفاده کنیم و با شرایط فصل سرما هم مواجه نشویم.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، آیا شهرداری عوارض ترافیکی دریافت می کند؟
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، معضل سگ‌های بلاصاحب چرا حل نمی شود؟ شهرداری تاکنون چه اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
فهرست