فیروزکوه آینده و چالش‌ها، علت خرابی پیاپی آسفالت های سطح شهر چیست؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می‌دهد:
🔹باید به این نکته توجه داشت که شهرستان ما در منطقه سردسیری است و ماندگاری آسفالت در شهر ما نسبت به شهرهای دیگر کمتر است.
🔹علت اصلی ماندگاری کم آسفالت، نمک پاشی در فصل زمستان است، همچنین بحث حفاری هایی که ادارت انجام می دهند، نیز در این زمینه وجود دارد.
🔹برخی مواقع دادن مجوز برای حفاری ها علیرغم میل شهرداری، به دلیل ضرورت هایی است که وجود دارد.
🔹مثلاً در بحث انتقال آب به روستاهای پشتکوه توسط اداره آب و فاضلاب، کل شهر باید حفاری انجام شود؛ از مقابل شهرک صنعتی تا سه راهی امیریه این حفاری ها باید انجام شود.
🔹بحث دیگر تصفیه خانه، اصلاح و توسعه شبکه آب است؛ ادارات مربوطه اصرار دارند اگر مجوز در سال جاری داده نشود نمی توان اعتبار این پروژه ها را جذب کرد و این اعتبار به شهر دیگری اختصاص می یابد.
🔹نیازمند سعه صدر مردم هستیم، هر عمران و آبادی در ابتدا خرابی دارد.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، نگاه شهرداری فیروزکوه نسبت به انتقادات مردمی چیست؟
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، شهرداری فیروزکوه برای سال جاری چه پروژه هایی را پیش بینی کرده است؟
فهرست