فیروزکوه آینده و چالش‌ها، بودجه شهرداری فیروزکوه برای امورات فرهنگی و ورزشی چه مقدار است و چگونه هزینه می شود؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می دهد:
🔹نگاه و توجه به امور فرهنگی و ورزشی در شهرداری های درجه بالا تحت عنوان معاونتی به نام فرهنگی و اجتماعی دنبال و انجام می شود.
🔹 شهرداری فیروزکوه شرایط احراز پست معاونت فرهنگی و اجتماعی را ندارد اما امورات این بخش از طریق صدور احکام داخلی پیگیری می شود.
🔹در شهرداری فیروزکوه رقم خاصی در این زمینه در بودجه لحاظ نشده ولی سالانه به هیئت های مذهبی، هیئت های ورزشی و امورات فرهنگی در قالب مصوبات کارگروه های شهرستانی توجه و مبالغی هزینه می شود.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، رمزگشایی از پرونده چند ساله شهربازی فیروزکوه
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، مرکز معاینه فنی فیروزکوه چه زمانی افتتاح می‌شود؟
فهرست