فیروزکوه آینده و چالش‌ها، آیا شهرداری عوارض ترافیکی دریافت می کند؟

گزارشی از اقدامات شهرداری و پاسخ به خواسته های مردمی در برنامه فیروزکوه، آینده و چالش ها

شهردار فیروزکوه پاسخ می‌دهد:
🔹عوارضی تحت عنوان عوارض ترافیکی نداریم، منتهی یک سرفصلی تحت عنوان عوارض سالانه خودرو در زمان نقل و انتقال وجود دارد که از طریق بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان قابل وصول است.
🔹اما عوارضی تحت عنوان عوارض جرائم رانندگی داریم که مصوب سال ۱۳۹۰ است؛ متاسفانه از سال ۹۴ تا کنون مبلغی از بابت عوارض جرائم رانندگی به حساب شهرداری فیروزکوه واریز نشده است.

اخبار قبلی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، چند درصد مردم فیروزکوه عوارض شهری خود را پرداخت می کنند و این عوارض چگونه هزینه می شود؟
اخبار بعدی
فیروزکوه آینده و چالش‌ها، علت عدم تحقق تعهدات شهرداری در شهرک دشت ناصر چیست؟
فهرست