استقبال از بهار در شهرداری فیروزکوه

به گزارش تصویر :

DSC00699_640
لکه گیری آسفالت معابر شهر
DSC00646_640
رنگ آمیزی جداول

DSC00638_640

DSC00616_640
شست وشوی راه ارتباطی « زیرگذر »
DSC00608_640
شست وشوی جوی های سطح شهر
DSC00588_640
نصب المان های نوری
DSC00572_640
شست وشوی جداول سطح شهر
DSC00559_640
کلاس های آموزشی

DSC00484_640

DSC00475_640

DSC00461_640
تمیز کردن بلوارها
DSC00288_640
نظافت سرویس های بهداشتی پارک ها
DSC00269_640
ساخت المان های نوری

DSC00267_640

DSC00116_640
نظافت پارکهای سطح شهر
DSC00597_640
آذین بندی میادین با ریسه های رنگی
اخبار قبلی
طرح استقبال از بهار در شهر فیروزکوه اجرا می‌شود
اخبار بعدی
شروع عملیات لکه گیری آسفالت سطح شهر
فهرست