ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ تصدی مدرک تحصیلی ت.ت نام پدر
1 یعقوب رفیعی 09/04/1335
2 حسین امیرحسنی 27/09/1344 لغایت 30/11/1350
3 قربانعلی قربانی 28/11/1346 لغایت 30/11/1350
4 پرویز حسنی 1/12/1350 لغایت 14/11/1352
5 محمد علی فرهودی 15/11/1352 لغایت 30/11/1353
6 اکبر فامیلی 1/12/1353 لغایت 19/08/1355
7 احمد ملا جعفری 20/08/1355 لغایت 22/12/1358 دیپلم 1332 حسین
8 عزت الله رفیعی 23/02/1358 لغایت 31/01/1359
9 تقی کیانی 01/02/1359 لغایت 16/04/1359 لیسانس
10 حسین فاضل پور 17/04/1359 لغایت 31/05/1359
11 کامران قاجار فیانلو 1/05/1359 لغایت 12/05/1360
12 علیرضا اشرافی تفرشی 13/05/1360 لغایت 28/09/1361 1338 عباس
13 مرتضی شمسائی 29/09/1361 لغایت 19/11/1361
14 سعید ملاجعفری 20/11/1360 لغایت 04/11/1361 لیسانس 1329 یحیی
15 محمدحسن کریمی 05/03/1364 لغایت 13/07/1366 دیپلم
16 سلیمان طهماسبی 14/07/1366 لغایت 24/09/1366
17 عبدالرزاق مرشدی 25/09/1366 لغایت 31/02/1366 دیپلم اقابزرگ
18 رسول کشت پور 01/03/1368 لغایت 14/10/1369 دیپلم
19 مهدی اینانلو 15/10/1369 لغایت 07/02/1372 لیسانس امور اداری 1333 ناصر
20 سالار علیجانی 08/02/1372 لغایت 24/02/1372
21 حسین گیلک 25/02/1372 لغایت 26/02/1372
22 پرویز فتحی 27/02/1372 لغایت11/03/1376 فوق دیپلم 1322 فریدون
23 محمدهادی امرالهی فرد 12/03/1376 لغایت08/04/1377 معادل کارشناسی ارشد 1339 رضا
24 احمد کریمی ابیازنی 09/04/1377 دیپلم 1336 غلامرضا
25 جعفر پرچ 25/07/1380 لغایت21/08/1380 فوق لیسانس 1351 رشید
26 بتول کیانی 22/08/1380 لغایت16/09/1382 کارشناسی 1352 خلیل
27 مرتضی سلیمانی 17/09/1382 لغایت11/04/1387 فوق دیپلم 1344 غلامعلی
28 محمود شریفی 12/04/1387 لغایت24/05/1389 فوق دیپلم 1349 منوچهر
29 علی حیدری منش 25/05/1389 لغایت25/07/1389 دیپلم 1343 محمد
30 حسین حیدری 25/07/1389 لغایت 17/06/1392 لیسانس ریاضی 1341 علی امیر
31 جعفر پرچ 18/06/1392 لغایت 06/09/1400 دکتری شهرسازی 1351 رشید
32 علیرضا صادقی 06/09/1400تاکنون کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری 1353
فهرست