کمک شهرداری فیروزکوه به مناطق سیلزده :

شهرداری فیروزکوه هم بمثل سایرشهرداری و سازمانها وادارات درابتدای بروز سیلاب درمناطق شمال غرب و جنوب کشور ضمن ابراز همدردی نسبت به اعزام امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی اقدام نموده است. آقای دکترجعفر پرج شهردار و مدیربحران شهر فیروزکوه درادامه گفتگوی خود بیان داشتند یک دستگاه بابکت و کمپرسی در۱۴و۱۵و۱۶فروردین به سوادکوه و بعد به پلدختر و سپس به سوسنگرد اعزام و درحال همکاری باستاد بحران استانداری تهران بعنوان ستاد معین خوزستان میباشند . ایشان درادامه ازخریداری و ارسال لوازم ومایحتاج به سوسنگرد هم گزارش دادند .

اخبار قبلی
تبریک
اخبار بعدی
از آسفالت فاز دوم خیابان شهید فامیلی تا بهسازی آسفالت خیابان ۴۵ متری
فهرست