کلیه اراضی سطح شهر با کاربری فضای سبز در اختیار شهرداری قرار گرفت.

DSC05062

به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری:

پیرو هماهنگی قبلی جلسه ای بتاریخ 92/10/09 با حضور اعضا محترم شورای اسلامی شهر ،آقای مهندس وطن دوست مدیر اداره راه و شهرسازی شهرستان و آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه در سالن جلسات شورای اسلامی شهر برگزار که پس از بیان موارد و نقطه نظرات موافقت گردید با تنظیم صورتجلسه کلیه اراضی که در طرح جامع شهر دارای کاربری فضای سبز می باشد جهت اجرای طرحهای توسعه فضای سبز و درختکاری تحویل شهرداری فیروزکوه شده و شهرداری هم نسبت به اجرای طرحهای مرتبط آنهم براساس جدول زمانبندی و با در نظر گرفتن شرایط اعتباری اقدام نماید.

DSC05063

اخبار قبلی
تشکیل اتاق فکر توسط شهرداری
اخبار بعدی
ساخت . نصب تابلو “خیرمقدم” در ورودی و خروجی شهر
فهرست