پیام شهردار فیروزکوه بمناسبت روز و هفته شورای اسلامی شهر و روستا

IMAG1850
و امرهم شوری بينهم »
سپاس و ثنای بی حد بر خالقی که به لطف استقرار مستحکم جمهوری اسلامی ايران و در راستای احترام و اکرام به شخصيت و هويت انسان و مردم عزيز ايران نهادی به نام شورای اسلامی در اين کشور شکل گرفت.مشورت يکی از ارکان مهم سلامت تصميم گيری هاست. بنا به فرمايش پيامبر اعظم (ص) « هيچ قومی مشورت نکردند جز آنکه به بهترين امور هدايت يافتند.اين روز با شکوه را به اعضای محترم شورها که با وظيفه شناسی و توجه به اصل دانش محوری در حل مشکلات شهر و روستاتلاش می نمايند و با امانت، کفايت، درايت و کياست و حسن سلوک برای نيل به جامعه ی شهروند مدار خالصانه و عاشقانه کوشش می نمايند تبريک و تهنيت عرض می نمايد. از ايزد منان خدمت رسانی وسيع، اهتمام به سلامت مردم در ابعاد مختلف و توجه به نيازهای اجتماعی جوانان و مناطق محروم و اشخاص بی بضاعت و توجه خاص به خانواده های شهيدان، جانبازان و ايثارگران و همه ی ملت شريف و صديق ايران مسالت دارد.
جعفر پرج
شهردار فیروزکوه

اخبار قبلی
اولین نشست هم اندیشی امام جمعه و روحانیون سطح شهر با شهردار و شورای اسلامی شهر فیروزکوه
اخبار بعدی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه بمناسبت 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر
فهرست