پرداخت الکترونیکی عوارضات شهرداری فیروزکوه

بنقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
آقای مهندس جعفرپرج شهردار اعلام داشتند پیرو تفاهم نامه ابلاغی سازمان شهرداریها و بانک ملی ایران و پیگیریهای صورت گرفته منبعد قبوض عوارضات شهرداری فیروزکوه غیرحضوری پرداخت خواهدشد . آقای مهندس پرج هدف اصلی انعقاد وتبادل تفاهمنامه فیمابین شهرداری و بانک ملی را تحقق سیاست سازمان شهرداریها ، کاهش هزینه تردد و زمان و سهولت در پرداخت عوارضات شهرداری توسط شهروندان عنوان نمودند ومنبعد قبوض عوارضات شهرداری هم بمثل قبوض سایر ادارات خدماتی نظیر آب ، برق ، گاز وتلفن پرداخت خواهدشد . درادامه ایشان ازهمکاری خوب جناب ذوالفقاری رئیس بانک ملی شعبه مرکزی وهمکاران خوب ایشان ومسئولین بانک ملی و کشور تشکر نمودند .

اخبار قبلی
عملیات برفروبی و نمکپاشی ادامه دارد
اخبار بعدی
ولادت حضرت زینب و روز پرستار
فهرست