پارک حرم ساماندهی خواهدشد

آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه درگفتگویی بیان نمودند باتوجه به موقعیت ویژه این پارک واستقبال و اسکان مهمانان ومسافرین و زائرین بارگاه مقدس امامزاده اسماعیل (ع) طرح ساندهی و تجهیزپارک حرم در دستورکارشهرداری قرارگرفته است . ایشان لایروبی واجرای دیوار رودخانه ، محوطه سازی و نصب وسایل بازی بچه هاوتهیه امکانات رفاهی ازجمله اقدامات مدنظرشهرداری است .

اخبار قبلی
نصب تابلوی تمثال شهدادرفضای شهری
اخبار بعدی
حضورعموم مردم شهر فیروزکوه درراهپیمایی روزقدس
فهرست