پارک جنگلی سنگ لی فیروزکوه به شهرداری این شهر واگذار می شود.

“جعفر پرج” اظهارکرد: با عنایت به قرار گرفتن اراضی طرح ۲۰۰ هکتاری پلاک سنگ لی در حریم قانونی شهر و وجود بندهای قانونی که ادارات راه و شهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری را مکلف می کند تا اراضی از این دست را به شهرداری واگذار کند، این اراضی در آینده ای نزدیک به شهرداری فیروزکوه واگذار می شود.وی گفت: از آنجایی که طی سال های گذشته این اراضی از سوی اداره منابع طبیعی شهرستان جنگل کاری شده، در جلسه ای با حضور مدیرکل فضای سبز استانداری تهران مقرر شد طی صورتجلسه ای تحویل شهرداری فیروزکوه شود.پرج افزود: حفظ و حراست از اراضی یاد شده دارای هزینه های سنگینی است و بر این اساس مقرر شد سه تا هفت درصد از این عرصه جهت احداث فضا و مکان های مرتبط با طرح های گردشگری احداث شود.وی تصریح کرد: در این زمینه شهرداری در نظر دارد با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، با اعلام فراخوان نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح های مناسب اقدام کند.پارک جنگلی سنگی سنگ لی فیروزکوه با وسعت ۲۰۰ هکتار در ابتدای ورودی غربی این شهر واقع شده و گونه های غالب درختان آن “اقاقیا”، “زبان گنجشک”، “کاج سیاه” و “سنجد” هستند.

اخبار قبلی
سرانه فضای سبز فیروزکوه به ۹/۵ متر مربع ارتقاء یافت.
اخبار بعدی
المان های متناسب با معماری سنتی اسلامی- ایرانی در میادین فیروزکوه احداث می شود.
فهرست