نواخته شدن زنگ مهر ،با حضور مهندس پرج در مدرسه پیامبر اعظم «ص»

 

?آغاز سال تحصیلی که به نوعی بهار و شروع مجدد تلاش و کوشش دانش آموزان برای کسب علم و آموزه است در شهرستان فیروزکوه نیز از تب و تاب خاصی برخوردار است

?مهندس جعفر پرج میهمان ویژه جشن نخستین روز از آغاز سال تحصیلی در مدسه پیامبر اعظم «ص» بود

?آغاز سال تحصیلی از دریچه های مختلف بسیار مهم بوده و علاوه بر پدید آوردن حس نشاط و سرزندگی در دانش آموزان و والدین آنها به نوعی مشوق دانش آموزان برای کسب انگاره و طی نمودن پله های پیشرفت و ترقی برای عمرانی و آبادانی کشور است

?مهندس پرج ضمن تبریک این ایام به تمامی دانش آموزان خانواده های آنان دانش آموزان را پایه و اساس کشور دانست

?وی آموزش مناسب در مقطع ابتدایی را بسیار مهم دانست و افزود :دانش آموزان در این مقطع دارای انعطاف خاصی هستند و آموزش صحیح در این مقطع می تواند بستر ساز موفیقت در مقاطع دیگر شود

?وی بر آموزش و تربیت دانش آموزان تاکید کرد و بیان داشت : مدرسه خانه دوم دانش آموز است و هر دانش آموز به صورت روزانه بیش از نیمی از وقت خویش را در مدسه سپری می کند
?پرج تعلیم و تعلم را در موازات هم دانسته و گفت :زمانی یک دانش آموز می تواند در جامعه موفق باشد که تربیت و آموزش آن به موزات هم پیش رفته باشد

?شهردار فیروزکوه در پایان برای دانش آموزان آرزوی موفقیت و بهروزی نمود و آنان راشالوده کشور دانست

اخبار قبلی
نوش داروی شهرداری فیروزکوه به میدان امیری فیروزکوه
اخبار بعدی
صیانت از جان و مال مردم ؛اولویت اصلی آتش نشانان فیروزکوه
فهرست