نصب تابلو علائم راهنمایی رانندگی و معابر در سطح شهر

در پی مصوبات شورای ترافیک شهرستان ودرخواست فرماندهی راهور شهرستان ،شهرداری نسبت به خریداری تابلو علائم راهنمایی و هشداردهنده و نصب آن در معابر و میادین سطح شهر و همچنین جهت رفاه اهالی محترم نسبت به طراحی و ساخت تابلو های مخصوص نامگذاری معابر و نصب در مکانهای مورد نظر اقدام و تا قبل از فرا رسیدن تعطیلات سال جدید تمامی تابلوها نصب خواهد شد.

اخبار قبلی
میادین سطح شهر ساماندهی خواهد شد.
اخبار بعدی
احداث میدان در تقاطع پروژه مسکن مهر موافقت گردید.
فهرست