نشست کاری و تعامل فیمابین شهرداری و شهرک صنعتی علی دره فیروزکوه

2014-12-17 12.49.59
به نقل از روابط عمومی شهرداری:
پیرو درخواست آقای مهندس باشی مدیر شهرک صنعتی علی دره و مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی علی دره،جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 93/9/26 با حضور آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در محل شهرک صنعتی برگزار گردید.در این نشست آقای علی میرزایی سرپرست حوزه خدمات شهری و خانم مهندس باطبی مسئول امور فضای سبز و زیبا سازی شهرداری هم حضور داشتند موضوعاتی از قبیل چگونگی همکاری فیمابین در ارائه خدمات در زمان بروز حوادث آتش سوزی ،حفظ ونگهداری فضای سبز و مشکل حمل و نقل کارگران شاغل در واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی و …. در این جلسه مطرح که مورد موافقت شد بدلیل داشتن برخی امکانات و ظرفیت کاری طرفین در حد مقدورات با یکدیگر همکاری نمایند.
2014-12-17 12.49.52
2014-12-17 13.47.24

اخبار قبلی
جلسه آموزشی ارتقاء امنیت برگزار گردید.
اخبار بعدی
نشست مشترک شهردار ، شورای اسلامی شهرو شرکت عمران و توسعه فیروزکوه
فهرست