نشست مشترک شهردار ، شورای اسلامی شهرو شرکت عمران و توسعه فیروزکوه

20141215_200117
به نقل از روابط عمومی شهرداری :
جلسه ای روز دوشنبه مورخ 93/9/24 با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر ، شهردار و مدیرعامل و هئیت مدیره شرکت عمران و توسعه فیروزکوه در دفتر شورای اسلامی شهر برگزار گردید :در این نشست مدیرعامل و هئیت مدیره شرکت عمران و توسعه فیروزکوه ضمن ارائه گزارشی از روند تأسیس ، اهداف شرکت و آمارسها مداران خواستار همکاری و تعامل با شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای پروژه های عمرانی و طرح های مشارکتی و سرمایه گذاری و… شدند.ریاست و اعضاء شورای اسلامی شهر هم با قدردانی از حضور در جلسه ، به ارائه گزارش عملکرد و شفاف سازی در اقدامات وگردش مالی توسط شرکت توسعه و عمران فیروزکوه اشاره نموده و مراتب آمادگی خود را در حمایت و همکاری با شرکت توسعه و عمران فیروزکوه بیان داشتند .در ادامه آقای مهندس پرج شهردار هم اعلام داشتند چنانچه شرکت دارای صلاحیت و مدارک لازم و توان فنی و اجرایی داشته باشد برابر مقررات شهرداری آمادگی دعوت از شرکت یاد شده در مناقصات طرح های عمرانی را داشته و چنانچه شرکت دارای طرح های مرتبط و مورد نیاز به شهر را داشته باشند حتماً از توان و ظرفیت این شرکت در طر حهای سرمایه گذاری و حتی مشارکتی در سطح شهر برابر مقررات مربوطه همکاری خواهد نمود.

اخبار قبلی
نشست کاری و تعامل فیمابین شهرداری و شهرک صنعتی علی دره فیروزکوه
اخبار بعدی
تجلیل از شرکتها،تعاونیها و انجمن های حمل ونقل شهر فیروزکوه
فهرست