نحوه برگزاری مناقصات و مزایدات شهرداری تشریح گردید.

به نقل از روابط عمومی شهرداری:
آقای سید جواد حسینی مسئول امور قراردادهای شهرداری در گفتگویی اعلام داشته که حسب تاکیدات و سیاستهای ابلاغی آقای مهندس جعفر پرج شهردار محترم فیروزکوه در امر شفاف سازی در عملکرد شهرداری در حوزه های مختلف کاری بویژه حوزه مالی و امور قراردادهای عمرانی،در نیمسال اول کلیه مناقصات و مزایدات شهرداری که در بودجه سالجاری شهرداری لحاظ گردید برابر ضوابط و مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها برگزار که بدین منظور گزارش و اطلاعات مربوط به نحوه برگزاری و انتخاب و انعقاد قراردادهای عمرانی و اجاره ها و مزایدات شهرداری در نیمسال اول سالجاری بشرح ذیل جهت بهره برداری و استحضار عموم شهروندان اعلام میگردد.
اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایدات برگزار شده شهرداری.doc(فر

اخبار قبلی
بازدید شهردار از پروژه های در حال اجرا سطح شهر
اخبار بعدی
برگزاری مانور بمناسبت هفته کاهش بلایای طبیعی در فیروزکوه
فهرست