مینی بوس های درون شهری وحومه ساماندهی میشوند

بنقل از روابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
آقای مهندس مهدی باطبی رئیس سازمان حمل ونقل شهرداری درگفتگویی بیان داشتند طی جلسه مشترک اینجانب و فرماندهی محترم پلیس راه شهرستان جناب سرگرد آقاجانی که درشنبه ۲۲دیماه در محل دفتر سازمان برگزار شد مقرر شد کلیه مینی بوس های درون شهری و حومه ساماندهی شوند .
آقای مهندس باطبی بیان داشتند درحال حاضر تعداد ۲۵دستگاه مینی بوس مشغول فعالیت بوده و به کارگران شهرکهای صنعتی و اهالی روستاهای شهرستان خدمات میدهندکه عموماً فاقد مجوز فعالیت وصلاحیت حرفه ای و معاینه فنی هستند که با هماهنگی بعمل آمده و بمنظور شناسایی راننده ها وجلوگیری از بروز هرگونه حوادث ناگوار منبعد با همکاری پلیس راه و راهور کلیه رانندگان میبایستی کارت اخذ نموده وخودروها هم معاینه فنی اخذ نمایند . ایشان همچنین اظهار داشتند بالغ بر۲۰ دستگاه سبک و نیمه سنگین خودروبر درسطح شهرستان فعال بوده که این خودروها و رانندگان آنها هم میبایستی دراین طرح کارت صلاحیت ومعاینه فنی اخذ نمایند .
آقای مهندس باطبی در ادامه خواهان همکاری هرچه بهتر و بیشتر شوراها و دهیاران روستاها و مدیران شرکتها و بخصوص فرماندار و بخشداران محترم شدند .

اخبار قبلی
آگهی تجدید مزایده عمومی
اخبار بعدی
ازمقام پرستاران در روز پرستار تجلیل شد
فهرست