معرفی مسئول جدید پایگاه بسیج شهید چمران شهرداری فیروزکوه

2014-08-02 10.03.48
به نقل از واحد روابط عمومی شهرداری:
در پی حضور جناب سرهنگ انارکی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و آقای سراج مسئول حوزه بسیج ادارات و کارخانجات فیروزکوه در شهرداری مسئول جدید ((پایگاه بسیج شهید چمران شهرداری فیروزکوه)) معرفی گردید.در روز شنبه مورخ 93/5/11 رسما مسئولیت پایگاه بسیج شهرداری با حضور نامبردگان به آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه ابلاغ و واگذار گردید که در ادامه جناب سرهنگ انارکی ضمن تشریح طرح و برنامه و ماموریت بسیج پرداخته و پایگاه بسیج شهید چمران شهرداری را از جمله پایگاههای قدیمی برشمرده و خواستار فعالیت هرچه بهترو بیشتر پایگاه شده اند.در این نشست و بمنظور پیگیری ماموریتهای محوله بسیج وفعال نمودن پایگاه آقای حیدری منش سرپرست حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری توسط شهردار و مسئول پایگاه بسیج شهرداری بعنوان جانشین پایگاه معرفی که مقرر گردید احکام نامبردگان صادر وابلاغ طی مراسم معارفه با حضور اعضاء پایگاه صورت گیرد.

اخبار قبلی
بازدید از پروژه های عمرانی سطح شهر
اخبار بعدی
مشکلات رانندگان تاکسی شهری رسیدگی شد.
فهرست