مشکل حریم و بستر رودخانه و انهار سطح شهر بازنگری و مرتفع خواهد شد .

آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در این زمینه اعلام داشتند باعنایت به حرایم تعریف شده برای تأسیسات شهری موجود نظیر راه ، آب و برق و گاز و خطوط لوله نفت و گاز و راه آهن و همچنین حریم و بستر رودخانه و انهار سطح شهرو…شهرداری و مالکین املاک را با مشکل جدی مواجه و موجبات نارضایتی شهروندان را در برداشته که با توجه به ابلاغ طرح تفضیلی شهر مشکل حرایم راه آهن و رودخانه و انهار سطح شهر بیشتر مشهود بوده و در این خصوص شهرداری مکاتبات و پیگیریهای متعدد و مکرری را از طریق استانداری و آب منطقه ای استان داشته که با اخذ موافقت از آب منطقه ای استان و بمنظور حذف و یا تعدیل میزان حریم و بسترکمی وکیفی رودخانه مقرر گردید شهرداری موضوع را از طریق مهندس مشاور پیگیری و دراین راستا مهندس مشاور واجدشرایط شناسایی انعقاد قرارداد و مشاور هم برابر مفاد شرح خدمات و باتکمیل مدارک و مستندات و نقشه ها موضوع را دردست اقدام داشته تا بعد از تکمیل مطالعات متعاقباً موضوع درجلسه کارشناسی استان که باحضور مقامات استانداری ، اداره کل راه و شهرسازی و آب منطقه ای استان مطرح تصمیم گیری خواهدشد . آقای مهندس پرج در ادامه بیان نمودند متأسفانه بناهای که بیش از۳۰سال قدمت داشته و با مجوز شهرداری و بعضاً هم بر مبنا پاسخ استعلام امور آب احداث شده اند در طرح جدید درحریم آب منطقه ای قرار داشته که امیداست بااین اقدام موضوعات بانگاه کارشناسانه بررسی و مشکل شهروندان که عمدتا نارضایتی عمومی را دربر دارد مرتفع گردد . ایشان همچنین درخصوص حریم راه آهن هم توضیح دادند موضوع تعدیل حریم از طریق مقامات راه آهن شمال کشور دردست بررسی و پیگیری است .

اخبار قبلی
آگهی تجدید مزایده تک مرحله ای
اخبار بعدی
طرح جمع آوري سگ هاي ولگرد در شهر فيروزكوه كليد خورد
فهرست