مشکل آسفالت پروژه 176 واحدی توسط شهرداری مرتفع خواهد شد

آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه بیان داشتند با توافق فیمابین شهرداری و اداره کل راه وشهرسازی و نظر مساعد شورای اسلامی شهر مسیر دسترسی به سایت 176واحدی زیرسازی و آسفالت خواهدشد . دراین زمینه آقای شهردار بیان نمودند پروژه مذکور خارج از وظایف و تعهدات شهرداری بوده و همچنین در بودجه عمرانی سالجاری شهرداری لحاظ نشده و صرفاً انجام عملیات مذکور در راستای رفع مشکل شهروندان ساکن در سایت مذکور میباشد .

اخبار قبلی
باهمت شهرداری وشورای اسلامی شهر مشکل عبورومرور پروژه مسکن مهر سایت انتهای شهید فامیلی مرتفع خواهد شد
اخبار بعدی
دیدار دکتر سید علی موسوی اصل رئیس دانشگاه پیام نور واحد فیروزکوه با مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه
فهرست