مشارکت در ساخت عتبات عالیات

شهردار و پرسنل شهرداری بمنظور امر خداپسندانه مبلغی از حقوق خود را جهت مشارکت در ساخت عتبات عالیات اختصاص دادند.

اخبار قبلی
افتتاح آبنما میدان راه آهن
اخبار بعدی
تجهیز پارکهای سطح شهر
فهرست