قرارداد بازسازی و توسعه مجموعه شهربازی رسماً ابلاغ شد

دبیرشورای سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری سرکار خانم مهندس باطبی در این زمینه بیان داشتند باتوجه به فراخوان متعدد صورت گرفته درخصوص جذب سرمایه گذار درنهایت شرکت راشکاران پایتخت اعلام آمادگی نموده و طرح مدنظر درشورای سرمایه گذاری شهرداری مطرح و پیش نویس قرارداد جهت تصویب به صحن شورا ارسال و درنهایت مصوبه مورد تایید فرمانداری قرار گرفته و قرارداد مربوطه تکمیل و پس از تبادل امضاء طرفین درروز۵شنبه ۷تیرماه توسط شهردار و باحضور برخی مسئولین دوایر شهرداری به طرف سرمایه گذار رسماً ابلاغ گردید . دراین قرارداد مقرر شد بدواً سرمایه گذار۴ دستگاه موجود را تعمیر و بازسازی گواهی استاندارد را اخذ و راه اندازی و سپس نسبت به خریداری و نصب تعداد۱۱دستگاه وسایل جدید بازی بامارک معتبر و با نظارت شهرداری اقدام و بمدت ۸ سال از مجموعه استفاده وبهره برداری نماید .خانم باطبی در ادامه بیان داشتند موافقت گردید۲۰درصدسهم شهرداری از فروش بلیط توسط سرمایه گذار درپایان هرماه بحساب شهرداری واریزگردد . ایشان در ادامه ابراز امیدواری نمودند با اجرای طرح های سرمایه گذاری در ماههای آتی شاهد تغییر و تحول اساسی در سطح شهرباشیم .

اخبار قبلی
برگزاری مراسم اوقات فراغت درفیروزکوه
اخبار بعدی
برگزاری همایش ملی توسعه پایدار شهر فیروزکوه
فهرست