(( فـراخـوان همکـاری ))

از عموم معتمدین ، دانش اندوختگان و صاحب نظران درخواست می گردد بمنظور مشارکت و همکاری با شهرداری بعنوان نهاد « عمومی – غیردولتی » و مشکلات شهرداری موجود در تأمین منابع مالی جهت اجرای طرح و برنامه های عمرانی « رفاهی و خدماتی سطح شهر » نسبت به ارائه طرح های پیشنهادی خود با هدف ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستمر و رفع مشکل تأمین منابع درآمدی شهرداری در اتمام پروژه های نیمه کاره در سطح شهر و همچنین طرح های مدنظر، حداکثر تا 94/11/15 به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.به طرح های برتر جوائز اهداء خواهد شد.قبلاً از مشارکت و همراهی اتان سپاسگزاریم.
« روابط عمومی شهرداری فیروزکوه »

اخبار قبلی
برگزاری مانور امکانات و تجهیزات امداد و نجات
اخبار بعدی
(( اطـلاعیـه ))
فهرست