عملیات برفروبی و نمکپاشی ادامه دارد

آقای مهندس جعفرپرج شهردار اعلام داشتند : در طول ۲۴ساعت از بارش برف بالغ بر ۹۰نفر نیرو و۱۱ دستگاه تجهیزات نظیر لودر ، گریدر ، باب کت ، مینی لودر ، کمپرسی ، نمکپاش ، تراکتور و چند دستگاه نیسان کمپرسی مشغول برفروبی و نمکپاشی بوده و درطول این مدت بالغ بر ۱۳۰تن نمک جهت جلوگیری از یخ زدگی درسطح معابر مصرف شده . مدیر بحران شهر فیروزکوه در ادامه فرمودند باتوجه به حجم و شدت بارش برف این نعمت الهی که همواره مورد آرزو شهروندان و اهالی شهرستان بوده جهت پاکسازی و برفروبی خواستار همکاری و مشارکت شهروندان محترم بوده و درحال حاضرمشکل خاصی مشاهده یا گزارش نشده و عمدتاً معابر حداقل ۳مرحله برفروبی شده و شاید هم بیشتر ، مشکل اصلی برف روبی درکوچه های شهرکها پارک بودن خودروها درطرفین کوچه عملاً ادوات برفروبی نظیر گریدر و لودر و کمپرسی را در انجام برفروبی با مشکل مواجه می نماید لذا از عموم شهروندان تقاضامندیم برفهای حیاط و دم پارکینگ و پیاده روهای جلوی منازل یا مغازه های خود راجمع آوری و وسط خیابان دپو تا تجهیزات بتوانند برفروبی را بدرستی انجام دهند .

اخبار قبلی
نمایی از آبشار صخره ای در یک روز برفی
اخبار بعدی
پرداخت الکترونیکی عوارضات شهرداری فیروزکوه
فهرست