طرح زنده گیری و جمع آوری و نگهداری سگهای بلاصاحب اجرا خواهد شد

آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه دراین زمینه فرمودند : با عنایت به مخالفت انجمن و تشکلهای حامی محیط زیست و حیوانات و عدم موافقت کارگروه سلامت و  امنیت غذایی شهرستان با اجرای طرح اتلاف سگها متأسفانه شاهد ازدیاد و تردد گله ای سگها درسطح شهر و شهرستان مواجه و این مهم نارضایتی عمومی را دربر داشته و عموماً هم رفع مشکل و مسئولیت آنرا از ناحیه شهرداریها و دهیاریها دانسته  و کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان و مقامات ذیربط شهرستان اصرار به اجرای طرح جمع آوری داشته . درصورتیکه بمنظور اجرای طرح میبایستی حسب دستورالعمل مربوطه کارگروهی متشکل از فرماندار و شهرداری و ادارات مربوطه تشکیل و مجری طرح با اولویت واگذاری به بخش خصوصی یا تشکلهای مردم نهاد حامی حیوانات و همچنین محل نگهداری و واگذاری زمین و…مشخص سیاست تدوین میگردید که این امرمحقق نشده .وحسب دستورالعمل شهرداری ناظراجرای طرح بوده نه مجری .مع الوصف باتوجه به مشکلات موجودووجودنگرانی سگ گزیدگی وانتشاربیماری، شهرداری جهت رفع مشکل درسطح شهر و شهرستان پیش قدم شده و مقرر گردید بخش خصوصی با انعقاد قرارداد با شهرداری فیروزکوه نسبت به زنده گیری ، جمع آوری ، هدایت و نگهداری درزمین محصورشده توسط شهرداری اقدام و در قبال این همکاری شهرداری بابت هرقلاده مبلغی را به مجری پرداخت نماید . ایشان در ادامه بیان نمودند درصورت موافقت مسئولین بخشهای ارجمند و مرکزی طرح مذکور با نظارت شهرداری فیروزکوه و با اخذ هزینه درسطح  روستاها هم اجرا خواهد شد .

اخبار قبلی
اجرای مراسم درختکاری توسط شهرداری
اخبار بعدی
تعرفه عوارض وبهاي خدمات محلي سال 1397 شهرداري فيروزكوه
فهرست