طرح جمع آوري سگ هاي ولگرد در شهر فيروزكوه كليد خورد

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه آقای مهندس پرج  شهردار ، در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما با اعلام اين خبر گفت : با توجه به مخالفت انجمن و تشکلهای حامی محیط زیست و حیوانات و عدم موافقت کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با اجرای طرح اتلاف سگهاي بدون صاحب ، متأسفانه شاهد ازدیاد و تردد گله ای سگها در سطح شهرستان هستيم.
وی افزود : این مهم نارضایتی عمومی را دربرداشته و عموم اهم رفع مشکل ومسئولیت آنرا را ازناحیه شهرداریها و دهیاریها دانسته اند .
او گفت : حسب دستورالعمل ، شهرداری ناظر اجرای طرح بوده نه مجری ، مع الوصف با توجه به مشکلات موجود و وجود نگرانی سگ گزیدگی و انتشاربیماری ، شهرداری فيروزكوه جهت رفع مشکل درسطح شهر و شهرستان پیش قدم شده و مقرر گردید بخش خصوصی با انعقاد قرارداد باشهرداری فیروزکوه نسبت به زنده گیری ، جمع آوری ، هدایت و نگهداری در زمین محصور شده اقدام و درقبال این همکاری شهرداری بابت هرقلاده مبلغی رابه مجری پرداخت نماید.
اين مقام مسئول در ادامه گفت : درصورت موافقت مسئولین بخشهای ارجمند و مرکزی طرح مذکور با نظارت شهرداری فیروزکوه و با اخذ هزینه در سطح روستاها هم اجرا خواهد شد .

اخبار قبلی
مشکل حریم و بستر رودخانه و انهار سطح شهر بازنگری و مرتفع خواهد شد .
اخبار بعدی
اجرای مراسم درختکاری توسط شهرداری
فهرست