شورای اسلامی شهر و شهرداری چه کردند؟ چه خریدند؟

در پی انتشار مطلبی در نشریه محلی شماره 156 تیرماه 95 بازتاب تحت عنوان « شورای اسلامی شهر و شهرداری چه کردند ؟ چه خریدند؟ » بدون ذکر نامی از کسی و بنام جمعی از شهروندان ، روابط عمومی شهرداری فیروزکوه بمنظور شفاف سازی و روشن شدن افکار عمومی به استناد ماده 23 از فصل ششم از جرائم از قانون مطبوعات نسبت به تهیه پاسخ اقدام و بشرح ذیل جهت استحضار عموم شهروندان محترم می باشد:

پاسخ :
بدواً جا دارد از زحمات مسئولین آن نشریه و سایر نشریات محلی فعال در درج و انعکاس مشکلات و نارسایی ها و همچنین اقدامات و خدمات بعمل آمده توسط ادارات خاصه شهرداری و شورای شهر صمیمانه تقدیر و تشکر نموده ولیکن از آنجائیکه درج اطلاعات و آمار غلط و کذب آنهم بدون ذکر هرگونه نام و نشانی اقدام عوام فریبانه و بعضاً هم تشویق اذهان عمومی و مصداق نشر اکاذیب و افتراء و … در برداشته و اینگونه حرکات نادیده گرفتن و اغماض خدمات و زحمات مجموعه خدوم شهرداری را سبب می گردد قطعاً متعاقباً موضوع احقاق حق و حقوق قانونی در پی انتشار اطلاعات و آمار کذب و غیرواقعی از طریق مراجع ذیصلاح قضایی قابل پیگیری و برای شهرداری این حق محفوظ خواهد بود.

مع الوصف موارد مشروح بشرح ذیل جهت استحضار عموم شهروندان اعلام می دارد.
1- خریداری سهام شرکت شهرک صنعتی فیروزکوه : همانطوریکه عموم شهروندان مطلع هستند شهرک صنعتی فیروزکوه یکی از 5 شهرک صنعتی نظیر رشت ، کرمانشاه ، البرز و … غیر دولتی است که در دهه 1360 احداث و از دهه های گذشته سهامداران با هدف برخورداری از حمایتهای مقامات محلی 16% درصد سهام را به شهرداری فیروزکوه واگذار و از آنجائیکه شهرک صنعتی فیروزکوه متأسفانه در مقایسه با سایر شرکت های یاد شده از پویایی و رونق مطلوبی برخوردار نبوده و سهامداران عموماً خارج از فیروزکوه تشکیل جلسه و برای شهرک تصمیم گیری می نمودند و از ادوار گذشته توقع مسئولین و شهروندان این بود که تصمیم گیری ها در سطح شهر و شهرستان صورت پذیرد و این مطالبه دیرینه مسئولین و شهروندان همواره مدنظر شهرداری و شورای اسلامی شهر بوده تا اینکه از اواخر سال 1393 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن( سهامی عام )- شرکت کارگذاری بانک کشاورزی ( سهامی خاص )- شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر(سهامی خاص)- شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ( سهامی خاص ) و اعلام آمادگی نمودند 68% از سهام خود را واگذار که با عنایت به اینکه سهامداران یاد شده به نوعی دولتی محسوب می شوند و آئین نامه ها و مقررات برگزاری مزایده بر آنها حاکم می باشد نسبت به درج آگهی مزایده در روزنامه اقتصاد آگهـی نمـوده که شهـرداری بـا اخذ مجوز از شـورای اسلامـی شهـربه شماره 222 مورخ 94/7/6 و تأییدیه مصوبه از فرمانداری محترم در مزایده یاد شده شرکت و بعنوان برنده اعلام که جمعاً بابت خریداری 68% سهام مبلغ 5.269.000.000ریال می باید پرداخت نماید که ملبغ 2.107.600.000 ریال را نقداً وما بقی دریک قسط یکساله خریداری و نسبت به پایان آن در سال آتی اقدام و هم اکنون با پیش چرداخت پرداختی کلیه سهام و اوراق رسمی بنام شهرداری فیروزکوه انتقال و بنام گردید و از آنجائیکه شرکت شهرک صنعتی فیروزکوه بر اساس قانون تجارت اداره می گردد سالانه حسابهای شرکت توسط حسابرس عضو جامعه حسابرسان کشور قانوناً حسابرسی و اسناد تماماً موجود بوده و مزایده یاد شده هم بمثل سایر مزایدات توسط 3نفر از کارشناسان رسمی دادگستری کلیه اموال و املاک و مستغلات متعلق به سهامداران شهرک قیمت و ارزیابی گردیده و این ارزیابی بعنوان پایه قیمت برگزاری مزایده بوده که گزارش ارزیابی و قیمت گذاری منضم به گزارش حسابرسی در 2 جلد پیوست قرارداد بوده و موضوع خریداری سهام هم حسب ماده 80 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها هم کراراً در چند مرحله مورد تأیید فرمانداری محترم وقت قرار گرفته و اما هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر از خریداری سهام رونق بخشیدن به وضعیت صنایع و شهرک صنعتی ، تعیین تکلیف تصفیه خانه شهرک چرا که بدلیل انجام هزینه در سنوات گذشته توسط شهرداری پرونده در سازمان بازرسی مفتوح بوده ( بخاطر عدم مالکیت شهرک چونکه سایر سهامداران هم می بایستی مشارکت می کردند ) و تلاش در رفع مشکل بوی نامطبوع ورودی شهر که بعنوان مشکل زیست محیطی همواره آزار دهنده بوده و از سویی ضرورت تملک حدوداً 2500مترمربع از زمین شهرک برای اجرای میدان امیری فیروزکوهی و جابجایی صنوف مزاحم و … بوده که متأسفانه آن نشریه رقم5.800.000.000 ریال را اعلام در صورتیکه شهرداری رقم 5.269.000.000 ریال را خریداری نموده و کلیه اموال و … در گزارش ذکر درج شده و بیان لیست اموال خارج از حوصله این نشریه می باشد و خبر خریداری سهام شهرداری که در حال حاضر مالک 84% و 16% ما بقی هم متعلق به شرکتهای صنعتی ایران کراراً توسط شهرداری و اعضاء محترم شورای اسلامی شهر در جلسات رسمی اداری در فرمانداری و گاهنامه داخلی شهرداری و شورای اسلامی شهر ونشریات محلی و محافل رسمی و غیر رسمی و سایت شهرداری بیان گردید و طرح این موضوع در این مقطع زمانی جای سوال دارد؟؟؟

2- سوئیت خریداری شده در مشهد مقدس :
شهرداری فیروزکوه هم بمثل سایر شهرداریها و سازمانها و نهادها وبا شرایط ایده آل و با طی تشریفات اداری و قانونی مبادرت به خریداری 4 واحد سوئیت جمعاً بمبلغ 2.900.000.000ریال نموده که طی به استناد ماده 80 از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها مورد تأیید فرماندار محترم قرار گرفته که بجزء استفاده پرسنل شهرداری پرسنل سایر ادارات سطح شهرستان و حتی شهروندان می توانند از آن استفاده نموده و این اقدام شهرداری بنوعی سرمایه گذاری هم بوده و در حال حاضر این واحدها ارزش افزوده ای هم کسب نموده که متأسفانه آن نشریه مبلغ خریداری 4.000.000.000 ریال اعلام نموده است و این هم کراراً در محافل رسمی و غیر رسمی اطلاع رسانی شده .

3- مجموعه شهربازی شهرداری :
همانطوریکه قبلاً بیان شده مجدداً هم اعلام می دارد در سال 1391 شهرداری درخواست مجوز خرید نموده که شورای شهر مجوز صادر و بر این اساس شهرداری طی قرارداد شماره 7156 مورخ91/5/17 بمبلغ1.320.000.000 ریال مبادرت به خریداری تعدادی وسایل بازی نموده ولیکن متأسفانه وسایل منصوبه فاقد شرایط استاندارد بوده و از زمان پذیرش مسئولیتم با پیگیری های مکرر از طریق اداره کل استاندارد استان شرکت مجاز به شهرداری معرفی و کارشناسان شرکت مذکور چندین جلسه از مجموعه شهربازی بازدید و کلیه نواقص را طی کتابچه ای به شهرداری ارائه و بابت انجام عملیات رفع نواقص فنی اعلام شده و اخذ گواهی استاندارد که هزینه آن چندین برابر قیمت اولیه مجموعه وسایل بازی خریداری شده می باشد شهرداری آگهی فراخوان داده ولیکن بدلیل قدیمی بودن وسایل نصب شده متأسفانه احدی از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت با شهرداری جهت رفع نواقص دستگاهها بدلیل بالا بودن هزینه ها و عدم توجیه اقتصادی اعلام آمادگی ننموده . لذا نظر به مشکلات بوجود آمده در طول چندسال اخیر در مجموعه های شهر بازی در سطح شهرهای کشور بخصوص تهران و تأکیدات مکرر استانداری و اداره کل استاندارد ، راه اندازی و بهره برداری شهربازی ها مستلزم اخذ گواهی های استاندارد بوده و همواره حفظ جان شهروندان مورد توجه شهرداری و شورای اسلامی شهر بوده و پیشنهاد نشریه مبنی بر جمع آوری وسایل بازی که حتی متأسفانه یک دوره کامل از آن استفاده نشده در اذهان عمومی قطعاً بدبینی بوجود خواهد آورد و تبعات بعدی آن بیشتر بوده و راه اندازی مجموعه بعنوان اولویت در دستور کار بوده و مجدداً هم اعلام میداریم چنانچه شهروندی تمایل به مشارکت در بازسازی و راه اندازی و تجهیز شهربازی دارد . شهرداری آمادگی هرگونه همکاری را دارد.

4- عدم ادامه پروژه میدان امیری فیروزکوهی :
هدف از اجرای پروژه بر احدی از شهروندان پوشیده نیست هزینه اجرای پروژه میدان بالغ بر 2/5 میلیارد تومان توسط مهندسی مشاور بر آورد گردیده که اجرای آن از منابع داخلی شهرداری که سرفصل بودجه عمرانی سالانه شهرداری حدود 3 میلیارد م باشد عملاً برای شهرداری مقدور نبوده تا اینکه با پیگیری های بعمل آمده موافقت نامه ای فی ما بین شهرداری و استانداری محترم مبادله که از میزان 2 میلیارد و دویست میلیون تومان مبلغ 800 میلیون تومان به شهرداری تخصیص داده شده و پروژه هم حداقل 50% پیشرفت فیزیکی داشته و علت اصلی تعطیلی فعلی پروژه عدم تحقق مانده اعتبارات وعده شده می باشد چرا که اگر این پروژه از منابع داخلی شهرداری ادامه و اجراء گردد عملاً اجرای سایر پروژه های عمرانی در سطح شهر می بایستی تعطیل و متوقف و تمام اعتبارات عمرانی سالانه بودجه منابع داخلی شهرداری صرف پروژه میدان می شد که این اقدام نوعی بی عدالتی بوده و قطعاً اعتراضات عمومی را در برخواهد داشت و در حال حاضر تمام تلاش شهرداری بر آن است تا مانده اعتبارات از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری به شهرداری پرداخت ، و در صورت عدم تحقق موضوع ادامه و اتمام عملیات پروژه بایستی متعاقباً توسط شهرداری و شورای محترم اسلامی شهر تصمیم گیری گردد.
در پایان ضمن تشکر از انعکاس گزارش و اخبار انتظار می رود در جهت شفاف سازی و عدم انتشار اطلاعات و آمار غلط و کذب حتماً رسالت مطبوعاتی که همانا بیطرفی و امانت داری است همواره مورد توجه آن نشریه قرار گیرد.

اخبار قبلی
برگزاری مراسم رونمایی از پیراهن تیم فوتبال آفاق با حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر
اخبار بعدی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه بمناسبت روز خبرنگار
فهرست