شهردار فیروزکوه نسبت به غیراستاندارد بودن شهربازی این شهر هشدار داد.

مهندس جعفر پرج در گفتگویی فرمودند:شهربازی احداث شده در ابتدای ورودی غربی شهر فیروزکوه که طی سنوات گذشته ایجاد شده، شرایط استاندارد ندارد. با ارائه درخواست مزایده به دنبال واگذاری شهر بازی به بخش خصوصی بودیم که با تکلیف شورای اسلامی شهر، در ابتدا مقوله استانداردسازی و سپس واگذاری آن در دستور کار قرار گرفت.وی تصریح کرد: بررسی های کارشناسان اداره کل استاندارد استان حاکی از آن است که متاسفانه شهربازی فیروزکوه از حداقل شاخص های استاندارد برخوردار نیست.شهردار فیروزکوه با اشاره به هزینه های بهسازی و استانداردسازی بسیار سنگین شهربازی، خاطرنشان کرد: هم اینک شورای اسلامی شهر در حال بررسی موضوع است تا استانداردسازی و تقبل هزینه های گزاف آن و یا جمع آوری شهربازی در دستور کار قرار گیرد.وی در خاتمه تصریح کرد: در صورتی که شورای شهر نظر بر باقی ماندن و استانداردسازی شهر بازی داشته باشد، قطعاً آن را به مکان مناسب تری انتقال خواهیم داد.

اخبار قبلی
بازدید نائب رییس کنفدراسیون اسکی آسیا از امکانات و ظرفیت های اسکی شهرستان فیروزکوه
اخبار بعدی
میدان “امیری فیروزکوهی” در فیروزکوه احداث می شود.
فهرست