شستشو و پاکسازی جداول بلوار ۴۵ متری فیروزکوه.

جداول مسیر ۴۵ متری فیروزکوه، شستشو، پاکسازی و نظافت شد.
هدف از اجرای این عملیات، پاکسازی، نظافت و شستشو و همچنین ایجاد محیط سالم برای شهروندان است که به صورت مستمر انجام می شود.
اخبار قبلی
در روز کار و کارگر از کارگران شهرداری فیروزکوه تجلیل شد
اخبار بعدی
ادامه عملیات اجرایی احداث دیوار حائل سنگی.
فهرست