شروع عملیات زیرسازی وآسفالت انتهای خیابان شهید فامیلی توسط شهرداری در روزهای آتی

آقای مهندس پرج شهردار فیروزکوه دراین زمینه بیان داشتند با پیگیریهای بعمل آمده موافقت شد راه و شهرسازی زمین با کاربری تجاری در دشت ناصر تحویل شهرداری تا شهرداری نسبت به اجرای زیرسازی و آسفالت انتهای خیابان شهید فامیلی اقدام نماید . که باپیگیریهای مکرر آقای مهندس میرزایی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ، فرماندارمحترم ، اعضای محترم شورای شهر و مدیران کل محترم راه و شهرسازی و بنیادمسکن و ادارات متبوع شهرستان این مهم محقق و براین مبناء شهرداری پیمانکار انتخاب و بخواست خدا عملیات اجرایی شروع و در کوتاهترین زمان پروژه تکمیل و مورد بهره برداری اهالی محترم قرارخواهد گرفت . ایشان همچنین اظهارداشتند شهرداری وشورای شهر هیچ تعهدی نسبت به آسفالت معابر فرعی سایت های مسکن مهر نداشته و پروژه صرفاً درمعبر اصلی اجراخواهدشد . آقای پرج در ادامه مجدداً از زحمات و پیگیریهای مسئولین یادشده و همچنین مهندس کیانی و شعبانی و همکارانشان تقدیر نمودند .

اخبار قبلی
حمایت از کالای ایرانی
اخبار بعدی
جهت سهولت در دسترسی شهروندان معبر۳۰متری شهرک کوهسار به جاده نام آور اجرا خواهد شد
فهرست