شروع عملیات تخریب و آواربرداری بناهای مخروبه سطح شهر

آقای مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی بیان داشتند: نظر به وجود بیش از 68 هکتار بافت فرسوده شهری مصوب در سطح محلات قدیمی شهر که بعنوان تهدید جدی در سطح شهر و شهرستان مطرح می باشد و در جهت بهسازی و بازسازی این بافتها که قانوناً از وظایف وزارت راه و شهرسازی است در طول چند سال گذشته بعنوان اولویت اصلی مورد پیگیری شهرداری بوده و جلساتی را هم به ریاست فرماندار محترم برگزار که بدلیل عدم دارابودن شرایط مدنظر اداره کل راه و شهرسازی مورد پیگیری اداره کل یاد شده قرار نگرفته به ناچار شهرداری متوسل به ابراز قانونی گردیده و نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها اقدام و بدواً با تهیه و نصب فراخوان در سطح شهر از مالکین بناهای مخروبه و خطرزا دعوت عمومی گردیده که از استقبال شهروندان و مالکین برخوردار نبوده که بر این اساس شهرداری نسبت به شناسایی بناهای یاد شده اقدام و پرونده به کمیسیون یاد شده مطرح و پس از تشریفات اداری و انقضاء مهلت قانونی تعیین شده شهرداری در طول هفته گذشته نسبت به شروع عملیات تخریب و آوار برداری بناهای یاد شده اقدام نموده است.آقای مهندس پرج در ادامه این گفتگو از عموم مالکین واقع در محدوده یا دشده درخواست نمودند جهت اجرای طرح یاد شده با شهرداری همکاری نمایند.
IMG_20160704_162840
IMG_20160704_162843
IMG_20160705_195143
IMG_20160705_195134
IMG_20160704_162845

اخبار قبلی
بازدید شهردار و شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی سطح شهر
اخبار بعدی
آقای عباس شجاع دونده فیروزکوهی بار دیگر افتخار آفرید.
فهرست