شروع بازدید زمستانه و آموزش موارد ایمنی توسط واحد آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری

بنقل ازروابط عمومی شهرداری فیروزکوه :
آقای محمدرضامحرابیان رئیس ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فیروزکوه درگفتگویی بیان داشتند برابر سیاست ابلاغی شهردار محترم در راستای آموزش همگانی و کاهش بروزحوادث منجربه خسارات جانی و مالی درسطح شهر ، بازدید از اماکن صنعتی ، خدماتی و تولیدی و آموزشی و مسکونی در دستور کار واحد آتش نشانی قرار گرفته که باعنایت به فرارسیدن فصل سرما و بارش برف زمستانی واستفاده شهروندان از وسایل گازسوز وگرمایشی بازدید و آموزش شهروندان راشروع نموده وطرح مذکور بامشارکت برخی ادارات ادامه و استمرارخواهد داشت .

اخبار قبلی
برگزاری مراسم گرامیداشت ۹ دی و مجلس یادبود آیت ا… هاشمی شاهرودی
اخبار بعدی
حضورمشترک شهرداری و شبکه بهداشت فیروزکوه در نمایشگاه بین المللی تهران
فهرست