سرویس مدارس ساماندهی خواهد شد

پیرو دستور العمل های ابلاغی و مصوبه شورای آموزش و پرورش جلسه ای بمنظور هماهنگی جهت ساماندهی سرویس مدارس سطح شهر فیروزکوه با مسئولیت شهرداری و باحضورشهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر ، رئیس آموزش و پرورش ،نماینده انجمن اولیاء و مربیان و رئیس پلیس راهور و سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری فیروزکوه روز سه شنبه مورخ 14شهریور ماه درسالن جلسات شهرداری برگزارکه مقررشد باتوجه فرارسیدن فصل بازگشایی مدارس شهرداری نسبت به خط کشی عابرپیاده محدوده مدارس و تهیه و نصب بنرهای مربوطه اقدام و درخواست متقاضیان سرویس مدارس هم درجلسه مطرح که مقرر گردید نامبردگان با مراجعه به مدیران مدارس و انعقاد قرارداد نسبت به تامین سرویس مدارس واجدشرایط اقدام نمایند .

اخبار قبلی
پیام تبریک شهردار فیروزکوه بمناسبت عید سعید قربان
اخبار بعدی
شهردار فیروزکوه درپیامی عید سعید غدیر ، عید سراسر سرور و شادمانی را به مردم فهیم شهرستان فیروزکوه تبریک گفت
فهرست