روشنایی بلوار شهرک کوهسار باهمت شهرداری

به نقل از روابط عمومی شهرداری : پیرو درخواستهای مکرر اهالی شهرک کوهسار ، شهرداری فیروزکوه بمنظور رفع مشکل شهروندان در نهایت نسبت به اجرای پروژه روشنایی بلوار یادشده اقدام که رسماً درهفته دولت پروژه مذکور افتتاح خواهد شد .

اخبار قبلی
جلسه هماهنگی انتقال صنوف آلاینده برگزار گردید
اخبار بعدی
نشست مطبوعاتی شهردار و شورای اسلامی شهر
فهرست